6. klass 4.tsükkel
Sõprus
Eve Keerus

Emakeel: Kadri Ottenson, Annika Rebane
Matemaatika: Urve Pärnamaa(rets. J. Afanasjev)

NB! Emakeele tööraamat õpetajale - arvsõna
      Emakeele tööraamat õpetajale - asesõna

kuulam.jpg (30847 bytes)
1. Suhtlemisvahendid 1 leht . 1.-3. tund
võrdlus-
astmed

1. leht
2.ja 3. leht

matem
matem.
matem.

2. Släng 1 leht .

matem.
matem.

3. Suhtlemine kodustega 1 leht 2 leht

matem.
matem.

4. Sõprus 1 leht . 4. - 6. tund
S. Rannamaa
"Kadri"

lugemiskontroll,

tööülesanded

matem.
matem.

5. Sõpruskond ja kambavaim 1 leht .

matem.
matem.
matem.

6. Tõrjutud ja liidrid grupis 1 leht .

matem.
matem.

7. Kuulamisoskus. Empaatia 1 leht . 7.tund
õigekirjatöö
X a ja b

matem
matem.

8. Enesehinnang.Eneseanalüüs. 1 leht 2 leht 8.- 9 tund
arvsõnad
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht
5. leht 6. leht
etteütlus

matem.
matem.

9. Temperamenditüübid 1 leht .

matem.
matem.

10. Sõprus ja armastus 1 leht .

10.- 11. tund
Roald Dahl  „Matilda”
artikkel
katkend

Sa tulid
J. Liiv

matem.
matem.

11. Mood 1 leht .

matem.
matem.

12. Reklaam ja imidz 1 leht . 12.-13.tund
asesõnad
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht
5. leht

matem.
matem.

13.

17.- 18. tund
Heljo Mänd
"ToomasLinnupoeg"
katkend

19.- 20.
tund
kordamine

matem.
matem.

14. 14. tund
õigekirja kordamine
töö
XII a ja b

matem.
matem.

15. 15. -16. tund
Roald Dahl  „Matilda”
katkend

matem.
matem.

Lisamaterjalid
Lugemine ja testid
Matemaatika
Emakeel
Tähtpäevad
Kontrolltööd