Vana-Kreeka - müüdid ja tegelikkus
Rain Rikas
Retsenseeris Mare Oja

Emakeel: Kadri Ottenson, Annika Rebane
Matemaatika: Urve Pärnamaa (rets. J. Afanasjev)
Pildid: Arttoday, "Vanaaeg" 1949 J. Mishulin jt.

6. klassi 5.tsükkel

Õpetajaraamat
Emakeele õpetajaraamat: 
1. arv. mitmuse tunnus
2. käänded, küsimused 
3.  käänded, küsimused, 

Teemalehed. Emakeel. Matemaatika

1. Vana-Kreeka: maa ja selle rahvas 1 leht 2 leht
3 leht
1. tund
arv.mitmus
1. leht 2. leht
matemaatika
matemaatika
2. Hellenite maailmapilt 1 leht 2 leht
3 leht
2. tund
loovus
1. leht 2. leht
matemaatika
matemaatika
matemaatika
3. Kreeka jumalad 1 leht 2 leht
3 leht
3.- 4. tund
töö tekstiga
1. leht 2. leht
3. leht
matemaatika
matemaatika
matemaatika
4. Kangelased 1 leht 2 leht
3 leht
matemaatika
matemaatika
5. Eeposed "Ilias" ja "Odüsseia" 1 leht 2 leht
3 leht
5.- 6. tund
"Philemon ja Baukis"
1. leht
matemaatika
6. Mükeene  1 leht 2 leht
3 leht
matemaatika
matemaatika
7. Tume ajajärk ja Kreeka tõus 1 leht 2 leht 7. tund
kordamine
1. leht 2. leht
matemaatika
matemaatika
8. Sõjandus, mängud ja oraaklid poliste elus 1 leht 2 leht
3 leht
8.-9. tund
käänded
1.leht 2.leht
3. leht 4.leht
matemaatika
matemaatika
9. Kreeka kolooniad 1 leht 2 leht matemaatika
matemaatika
10. Aristokraatlik Sparta 1 leht 2 leht 10.- 11.tund
"Odysseus ja kükloop"
1. leht
matemaatika
11. Demokraatlik Ateena 1 leht 2 leht
3 leht
matemaatika
matemaatika
12. Kreeka-Pärsia sõjad 1 leht
2 leht
3 leht
4 leht
12. tund
käänete järjekord
1. leht 2.leht
matemaatika
13. Antiikdemokraatia õitseng 1 leht 2 leht
3 leht
13. tund
käänded, küsimus
arv
1. leht
matemaatika
matemaatika
14. Poliste langus 1 leht 2 leht
3 leht
14. tund
kinnistamine
1. leht
matemaatika
matemaatika
15. Klassikaline Kreeka kultuur 1 leht 2 leht
3 leht
15.- 16.  tund
Kreeka teater
1. leht
matemaatika
matemaatika
matemaatika
16. Klassikaline Kreeka kultuur 1 leht
2 leht
3 leht
4 leht
5 leht
 
17. Hellenism 1 leht 2 leht
3 leht
17.tund
käänete küsimused
1. leht  2. leht
 
18. Kokkuvõte Töö A Töö B 18.tund
käändelõpp, mitm. tunnus
1. leht 2. leht
3. leht
etteütlus

19.tund
kinnistamine
1. leht 2. leht

Lisamaterjal MIKSIKEsest: 
Lugemine    Emakeel   Matemaatika   Kontrolltööd     Tähtpäevad
Lisa mujalt:
Vana-Kreeka

Copyright© 1994-1999 MIKSIKE
Email: info@miksike.ee