6. klass 6. tsükkel
Suhtlemise ABC
Mariann Laius

Emakeel: Kadri Ottenson, Annika Rebane
Matemaatika: Urve Pärnamaa/ Rivo Roo( rets. J. Afanasjev)

Pildid:Arttoday

tere.jpg (25804 bytes)

Õpetajaraamat
Õpetajaraamat  emakeeles

Teemalehed emakeel matem
1. Emotsioonid

1 leht

2 leht

1. tund kordamine
1. leht töö IA; IB
1. leht
2. leht
2. Vaimsed võimed 1 leht 2 leht
3 leht
2.-3.tund
käänete paralleelvormid
1. leht 2. leht
töö II A; IIB
tööIII A; IIB
1. leht
2. leht
3. Eneseväljendus ja kuulamisoskus
vt. KUULAMINE - OLULINE OSA SUHTLEMISPROTSESSIS (doc)
KUULAMINE

1 leht

. 1. leht
2. leht
4. Head kombed ja igapäevaviisakus

1 leht

. 4. tund
Mõnda 
kõnelemisest

M. Kallasti järgi
1. leht
1. leht
2. leht
5.Head kombed ja igapäevaviisakus

2 leht

. 5. tund
Kirjavahetus
1. leht
1. leht
6. Suhtlemise aabitsa koostamine

1 leht

. 6.- 7. tund
veaohtlikud sõnad
1.leht 2. leht
3. leht 4. leht
5. leht

töö IVAIVB
1. leht
LISA: Kuidas jätta endast positiivne ja mõjuv esmamulje? (refer.) . . 1. leht
2. leht
8. LISA: Test 1
              Test 2
. . 8. tund etteütlus 1. leht
2. leht
9. . . 9.  tund
visiitkaart 1. leht
1. leht
10

 

. . 10. tund
Kuidas inimestele meeldida?D.Carnegie
1. leht
Kuidas Rafteryst kavalusega jagu saadi 1. leht
1. leht

Lisalugemist