Uue elu sünd
Kai Pata
Emakeel: Kadri Ottenson, Annika Rebane
Matemaatika: Rivo Roo(rets. J. Afanasjev)
Pildid: Arttoday

6. klassi  7.tsükkel

Õpetajaraamat
Õpetajaraamat emakeelest

Teemalehed. Emakeel. Matemaatika

1. Mis on paljunemine? 1 leht
2 leht
1. tund
veaohtlikud sõnad
1. leht 2. leht
õigekiri
matemaatika
2. Miks on suguline paljunemine eriline? 1 leht
2 leht
2. tund
käänete kinnistamine
1. leht 2. leht
matemaatika
3. Viljastumisest sünnini. 1 leht
2 leht
3. tund
etteütlus
matemaatika
4. Kuidas me muutume? 1 leht
2 leht
4. tund
Kosjad Fr. Tuglas
1. leht 2. leht
3. leht
matemaatika
5. Miks me oleme erinevad? 1 leht
2 leht
5.- 6. tund
Vana imik L.Tungal
1. leht 2. leht
3.leht 4. leht
matemaatika
6. Väikelapsed. 1 leht
2 leht
7.-8. tund
kordavalt raskemad vormid, loovus
1. leht  2. leht
töö 5 A, B
3. leht 4. leht
matemaatika
7. Koolilapsed. 1 leht
2 leht
matemaatika
.
8. Miks me kasvame või areneme? 1 leht 9.-10. tund
kordamine
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht
5. leht 6. leht
matemaatika
matemaatika
9. Sõprus ja armastus. 1 leht
2 leht
matemaatika
10. Minu tulevane perekond. 1 leht 11.-12.tund
Kes ma olen?
M. Mutt
1. leht 2. leht
3. leht
Vanast perealbumist
M. Linnamägi
1. leht
matemaatika
matemaatika
11. Vananemine. 1 leht
2 leht
13. tund
kontrolltöö
nr. 2

A    B    C

14.-15.tund
käändsõnade kokku- ja lahkukirjutamine
1. leht  2. leht
3. leht 4. leht
5. leht 6. leht
7. leht 8. leht
9. leht 10. leht

matemaatika
12. Meie sugulasliigid looduses. 1 leht matemaatika
13. Kordamine. 1 leht 16. tund
Porkuni preili
M. Under
1. leht 2. leht
Lõpp
D. Kareva
1. leht
matemaatika
matemaatika
matemaatika
Lisamaterjal:
Lugemine   
Emakeel  
Matemaatika  
Kontrolltööd    
Tähtpäevad