Loomade käitumine
Kai Pata
, Illar Leuhin

Emakeel: Kadri Ottenson, Annika Rebane
Matemaatika: Rivo Roo/ Urve Pärnamaa(rets.J. Afanasjev)

Pildid: Arttoday, Internet ja raamatutest:
N.Tinbergen "Loomade käitumine"
I.Pravdin "Jutustus kalade elust"

6. klass 9. tsükkel

Õpetaja raamat
Emakeele tööraamat õpetajale
Teemalehed. Emakeel. Matemaatika
1. Miks uurida loomade käitumist?
Loomad ja uurimistöö

1-3 leht

1. tund
pöördsõnad, pöörded,olevik
1. leht 2. leht
 
TEKSTI-
ÕPETUS

 

 

1.- 2.  tund
teema valik,
pealkiri

1. leht 2. leht

 

 

 

3.- 4.  tund
jutustamine,
jutustav kirjand
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht

 

 

 

5.- 6.  tund
kirjeldamine
kirjeldav kirjand
1. leht 2. leht

 

 

 

7.- 8. tund
arutlemine,
arutlev kirjand
1. leht 2. leht

matem
matem
2. Uurimisobjektid ja meetodid.

1 -2 leht

2. tund lihtminevik
1. leht 2. leht
matem
matem
3. Kuidas loomad näevad?
Nii nad meid vaatavad
Konnad   Linnud
Röövikud  Valmikud
Kullide "salasilm"

1-3 leht

3. tund
teised minevikud. Tulevik
1. leht  2.leht
kordamine tasemetööks:
matem
matem
4. Kuidas loomad kuulevad?
Meeled loomadel

1-3 leht

4.-5. tund
Jutte lindudest
A. Mälk
1. leht 
2. leht
matem
matem
5. Lõhnad ja maitsed loomade elus

1-2 leht

6. tund muutumatud sõnad
1. leht 2. leht
loovtöö
matem
matem
6. Vahetevahel peab kompima

1-2 leht

7. tund kordamine
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht
matem
matem
7. Et sind ära ei söödaks
Mimikri

1-2 leht

8.tund
kontrolltöö
nr.3A, 3B, 3C
matem
matem
8. Kuidas söönuks saada

1-3 leht

9. tund
töö analüüs. Õigekiri.
1. leht 2. leht 3. leht
Töö XIV A, XIV B, XIVC
matem
matem
9. Kiskjad ja saakloomad omavahel

1-2 leht

10.- 12 tund
Ahnuse palk

R. Roht
1. leht 2. leht
Saarmas
C. R. Jakobson
1. leht
Tööülesanded
matem
matem
10. Kodu pole ainult pesa

1-3 leht

13. tund
etteütlus
Õigekiri 1. leht 2. leht 3. leht
Töö XV A, XV B, XV C
matem
matem
11. Loomad valivad endale kaasa
Kaadrid põdrapulma päevilt
Tedremäng

1 -3 leht

14. tund
kordamine: võõrsõnad
1. leht 2. leht
matem
matem
12. Pesad ja pojad
Ööbiku kevad

1-2 leht

15. tund kordamine: sõnaliigid
1. leht 2. leht
matem
matem
TASEMETÖÖ
13. Pojad õpivad mängides

1-2 leht

16. tund
Mossa
A. H. Tammsaare
1. leht  2. leht
matem
matem
14. Elu suures peres
Miks ma ei tahaks olla sipelgas?
Kimalane - me teame teda küll!

1-2 leht

3 leht

4 leht
5 leht
17.- 18. tund
luuletusi lindudest ja loomadest
1. leht  2. leht
3. leht
matem
matem
15.Elu karjas (pealikud ja teised (hierarhia)

1-3 leht

19. tund
kordamine: käänded
1. leht
matem
matem
16. Kui külm kipub kallale

1-3 leht

20. tund
kordamine: õigekiri.
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht
5. leht
matem
matem
17. Rändama!

1-3 leht

21.tund
kontrolltöö
nr. 4A, 4B, 4C
matem
matem
18. Kuidas teateid edasi anda?
Mõistmisest ja vääritimõistmisest

1-2 leht

22. tund
analüüs. Loovtöö

23. tund
etteütlus

matem
matem
19. Metsloomad linnas.

1 leht

24.- 25. tund
lõbusad tekstid, sõnamängud.
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht
Õpilehtede korrastamine,  köitmine
matem
matem
Lisa
 
Lugemine   Emakeel   Matemaatika    
Tähtpäevad    Kontrolltööd