Aja jooksul on maakondade piirid mitmeid kordi muutunud. Maakondade arv on kõikunud 8 -56 vahel.
      Eesti oli esimese iseseisvumise ajal jagatud 11 maakonnaks: Lääne-, Harju-, Järva-, Viru-, Pärnu -, Viljandi-, Tartu-, Valga-, Võru-, Petseri- ja Saaremaaks.
     Eesti NSV ajal kandsid maakonnad rajooni ja vallad külanõukogude nimesid.     

     Joonisel näed, kuidas jaotati Virumaa 1939. aastal ja kuidas 1999. aastal.

2. Märgi kontuurkaardile maakondade nimed. Abiks atlas lk. 27

virumaa.jpg (42018 bytes)

maakonnad_1922.jpg (45759 bytes)
Eesti maakonnad 1939. aastal


3. Milline maakond ei kuulu enam Eesti Vabariigile? ..........................................

4. Milliseid erinevusi märkad 1939. aasta haldusjaotuses  praegusega võrreldes?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

5. Milline territooriumi osa ei kuulu tänapäeval Eestile?
...............................................................................................................................