Vanad kreeklased nimetasid oma maad Hellaseks ja endid helleniteks. Algselt elas hellenite väikesearvuline hõimurühm Põhja-Kreekas, kust nad tungisid III aastatuhande lõpul eKr lõuna poole.
    Kreeka muistendid jutustavad rohkesti kreeka hõimude liikumisest ja ühtede hõimude vallutamisest teiste poolt. Tuntud on neli peamist hõimu: aioolia, dooria, ahhaia ja joonia hõimud.
    Seejärel asusid kreeklased ka saartele ja Väike-Aasia rannikule ning asutasid kaugemalgi oma kolooniad.

1. Märgi kaardil Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Kreeka piirkonnad, Balkani ja Väike-Aasia poolsaared, Egeuse meri, Peloponnesose poolsaar.
   Mille poolest erinevad Kreeka ja Hellas?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2. Täida lüngad tekstis: Kreeka asub ................................................ poolsaare lõunaosas, mille idarannikut piiras .................................. meri. Kreeklased ise nimetasid oma maad .................................. ja ennast ...................................... . Muistsete kreeklaste peamised tegevusalad oli ..............................., ...................................., ................................................. ja ....................................... .

3. Milline oli Kreeka maastik?    põhiliselt tasandikuline/mägine
  Miks ei kujunenud Kreekas selliseid niisutusviljelusel põhinevaid kõrgkultuure nagu vanades Idamaades?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. Mida tootsid Kreeka põllumehed?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. Miks osutus laevandus kreeklastele eluliselt vajalikuks?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................