Demokraatlik Ateena

     5. saj  eKr läks juhtiv osa Hellase poliste seas Ateenale.
    Kesk-Kreeka kaguosa mägisest Atika poolsaarest ja samanimelisest maakonnast läksid dooria vallutajad mööda. Siin elasid joonia hõimud. Siinsed väheviljakad põllud ei andnud piisavalt viljasaaki, kuid mäenõlvadel kasvasid hästi viinamarjad veini valmistamiseks ja orgudes oliivipuud toiduõli saamiseks. Vähe leidus Atikal ehituspuitu. Mägikarjamaade karjad andsid villa, nahka ja muid loomakasvatussaadusi. Ka leidus mägedes hõbedat, seatina ja marmorit ning kõikjal savi nõude valmistamiseks. Atika hästi liigendatud rannik, loodusvarad ja viljapuudus soodustasid käsitöö, laevanduse ja kaubanduse arengut enam kui mujal Kreekas.
     11. saj  eKr tekkis Atika tähtsaima keskusena Ateena linn. Järsu kalju tippu rajati võimsate müüridega akropol, mille ümber paiknesid linnarahva majad.

akropol2.jpg (11934 bytes) Ateena akropol

    Müüdi järgi ehitasid elanikud linna ja hakkasid seejärel mõtlema, mis selle nimeks võiks panna.
    Otsustati panna mõne jumala nimi.
    Oma nime tahtsid linnale anda Poseidon ja Athena. Mõlemad püüdsid linnaelanike poolehoidu võita parema kingitusega.
     Poseidon lõi oma kolmhargiga kalju pihta ja sealt hakkas voolama selge allikavesi. Linlastele meeldis kingitus väga.
     Siis lõi Athena oma oda maasse ja sellest kasvas oliivipuu. See meeldis veel rohkem ja nii sai linn omale kaitsejumalanna ja nime Ateena.
     7. saj   eKr hakati siin vermima hõbemünte. Ateena asus merest kaugemal ja tal oli oma väike sadamalinn Pireus, mis oli korrapäraste tänavate ja kahe-kolmekorruseliste majadega. Siit veeti välja ateenlaste käsitöötooteid, eriti keraamikat (savinõud, eriti suured pika kitsa kaelaga kannud - amforad) ja selle sees  veini ja oliiviõli. Mujalt toodi Pireuse sadamasse  muu hulgas ka elusat kaupa - orje.    raha.jpg (9378 bytes)

1. Täida lüngad!   

Kesk-Kreeka kaguosas asub ..................... poolsaar. Maapind on siin mägine, seepärast tegeldi siin peamiselt ....................................... ja ....................................... kasvatamisega. Looduslikud tingimused soodustasid   ................................................... ja ........................... ........................... arengut. Veini ja õli hoiti ..............................................................................
Atikal kaevandati ...................................................................................................................... .................................................................................................................................................... sajandil eKr tekkis Ateena linn.  Müüriga kindlustatud linna keskust nimetati .....................

2. Täida tulbad Atika kaubavahetuse kohta! Kasuta teadmisi Kreeka kaubandusest!

Atikasse veeti sisse Atikast veeti välja
. .
. .
. .
. .