Kreeka-Pärsia sõjad

    Lähis-Idas kujunes 6. sajandil eKr enneolematult suur Pärsia riik.
    6. sajandi II poolel eKr allutas Pärsia kuningas Kyros oma võimule Väike-Aasia rannikul asuvad Kreeka linnad. Kreekakeelse maailma liidrikoht läks Mandri-Kreekale.
     Pärsia hakkas kontrollima ka Hellespontost (väina Musta ja Egeuse mere vahel) ja takistama Kreeka poliste kaubandust. Pärsia soosis kaubanduse ja laevanduse alal hellenite konkurente foiniiklasi, kes olid Pärsia sõltlased ja toetasid Pärsiat oma laevastikuga. Pärsia poolne oht ühendas erinevaid poliseid ja nende vahel kujunes teatav ühtekuuluvustunne.

      Pärsia kuningas Dareios I vallandas 5. sajandi algul eKr umbes 50-aastase Kreeka-Pärsia sõdade ajajärgu. 5. sajand eKr aga oli ühtlasi Kreeka poliste õitsenguaeg.

     Esimesed 20 aastat olid pärslased ründavaks pooleks. Dareiose sõjaretk Musta mere põhjaranniku steppides elavate sküütide vastu ebaõnnestus ja seda ära kasutada püüdes alustas Mileetos 500. a eKr ülestõusu Pärsia ülemvõimu vastu.

     Mileetoslaste abipalvele vastasid ainult Ateena ja Eretria. Pärslased vallutasid Mileetose rünnakuga ja põletasid maatasa.
     Juba ammu olid pärslased tahtnud alistada ka Kreeka mandriosa rikkaid kaubalinnu. Mileetose toetamist pärslastevastase ülestõusu ajal otsustas Dareios ära kasutada ettekäändena sõjas Kreekaga. Ta saatis kõikidesse polistesse saadikud nõudmisega anda "maad ja vett". See tähendas alistumist. Enamik linnriike kartis Pärsiat ja alistuski, kuid Ateena ja Sparta mitte. Spartalased heitsid Dareiose saadikud kaevu, öeldes: "Võtke seal maad ja vett niipalju kui soovite".

Dareios I.jpg (8070 bytes)
Dareios I


1. Milliseid raskusi põhjustas Pärsia suurriigi tekkimine hellenitele?
................................................................................................................................... ...................................................................................................................................
2. Miks soovis Pärsia allutada Kreeka poliseid?
................................................................................................................................... ...................................................................................................................................
3. Milliste ettevõtmistega alustasid pärslased Kreeka poliste allutamist?
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Mis oli Kreeka-Pärsia sõdade vallapäästmise ettekäändeks?
..
parsia.jpg (105881 bytes)