Hellenite usk oma jõusse kasvas. Järgmisel, 479. a eKr purustasid hellenite ühendatud väed pärslased Plataia linna juures, kus langes ka Pärsia väejuht Mardonios. Pärimuse järgi toimus samal päeval merelahing Mykale neeme juures, kus hellenid põletasid ära Pärsia laevastiku. Võitlus kandus üle Väike-Aasia rannikule ja saartele selle lähedal.
    Võitlust peeti peaasjalikult merel. Uuesti lõid välja vastuolud poliste vahel. Sparta ja tema liitlased sisuliselt loobusid võitlusest. Kreeka polistest oli kõige tugevam laevastik Ateenal, seega hakkas ta tähtsus üha suurenema. Paljud polised palusid Ateenal juhtimine enda kätte võtta. 478. a eKr rajati Deelose ehk Ateena I mereliit. Liidu liikmesriigid pidi ehitama laevu ühisesse laevastikku, varustama neid meeskonnaga ja ülal pidama ning maksma teatud summa liidukassasse, mis asus Apolloni pühal saarel Deelosel. Seal käis koos ka liidukongress, mis otsustas üldisi küsimusi, kuna vägede tegelik juhatamine oli Ateena käes. Hiljem suurendati liitlaste rahalisi osamakse ja selle eest pidi Ateena ehitama ja ülal pidama laevastikku. Aastal 454 eKr viidi liidukassa Deeloselt üle Ateenasse, kus kasutati liidu raha oma äranägemise järgi. Sellesse mereliitu ei kuulunud üksnes aristokraatlikud riigid eesotsas Spartaga.

     Lõpliku võidu saavutasid kreeklased Küprose saare juures alles 30 aastat pärast Plataia lahingut (449. a eKr). Kreeklased võitlesid vaimustusega, sest nad kaitsesid oma kodumaad ja vabadust ning seetõttu ka võitsid. Samas oli Pärsia sõjavägi sunnitud pidama vallutussõda ülikute huvides. Samal aastal sõlmiti Ateena ja Pärsia vahel rahu, mida Ateena saatkonna juhi järgi tuntakse kui Kalliase rahu. Pärsia tunnustas rahulepingu kohaselt Väike-Aasia ranniku, Egeuse mere ja Balkani poolsaare kreeka linnade iseseisvust. Pärsia sõjalaevadel oli keelatud  Egeuse merel sõita. Väike-Aasia tänulikud kreeklased sõlmisid Ateenaga liidu. Võit tagas kreeka linnriikide majanduse ja kultuuri vaba arengu.

16. Millised olid Plataia lahingu tagajärjed?

17. Leia kaardil ja märgista värviliselt: Ateena, Sparta, Korintos, Mileetos, Mykale, Deelos, Termopüülid, Salamise väin, Aigina, Maraton, Hellespontos, Istmos, Plataia.

18. Leia tekstist vähemalt kolm lakoonilist väljendust!
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

19. Valmista ette suuline jutustus strateeg Themistoklese seisukohtadest ja võidetud lahingutest!

20. Miks võitsid hellenid sõja ülekaaluka vaenlase vastu?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

21.Täida tabel lahingute kohta!

Koht

Aeg

Hellenite juht

Pärslaste juht

Kes võitis

Tähtsus sõja käigule