Ateena rikkusele tõi lisa mereliidu kassa  Deelose saarelt Ateenasse ületoomine. Ateena kasutas raha enamasti oma äranägemise järgi.
     Kõrgeim riigivalitsemisorgan rahvakoosolek käis koos umbes 3 korda kuus. Sellest võtsid osa kõik kodanikud alates 20. eluaastast, kes olid teeninud või teenisid sõjaväes.
     Periklese ajal oli kodanikke  Ateena 235 000 elanikust vaid kümnendik .
     Kolmandik elanikest olid õigusteta orjad.
     Suur hulk oli käsitöö ja kaubanduse alal tegutsevaid võõramaalasi ehk metoike, kes olid küll isiklikult vabad, kuid ilma poliitiliste õigusteta.
     Bulee (Viiesaja Nõukogu) oli alaline asutus, mis arutas läbi rahvakoosolekule esitatavad küsimused ja kontrollis kõiki tähtsamaid riigiametnikke. Riigivõimu viisid ellu kümneliikmelised üheks aastaks valitavad ametnikekolleegiumid, mis allusid rahvakoosolekule ja buleele.
     Strateegide kolleegiumi osatähtsus kasvas ja ainsatena võidi  strateege  korduvalt ametisse valida. Strateegid juhtisid välispoliitikat, rahandust ja esinesid rahvakoosolekuil.
      Liisuheitmise teel moodustati ka 6000-liikmeline vandekohus heliaia. Heliaia liikmeks võisid olla vähemalt 30-aastased võlgadeta kodanikud.  Heliaia oli jagatud kümneks 500- liikmeliseks komisjoniks. Ülejäänud liikmed olid varuks vabaks jäävate kohtade täitmisel. Kohtus esinesid pooled ise, kasutades kutseliste asjatundjate koostatud kõnesid.

8. Milline oli Periklese  eesmärk riigivalitsemist ümber korraldades?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

9. Kellele andis antiikdemokraatia kodanikuõigused ja kes olid ilma õigusteta?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

10. Jätka skeemi Ateena valitsemissüsteemist Periklese reformide järel!

Periklese reform.jpg (8944 bytes)