Periklesel oli lai silmaring ja hea maitse. Ta soodustas kultuuri, kunsti ja teaduse arengut Ateenas. Ateenasse sõitsid kokku parimad loomeinimesed kogu Hellasest. Neid soositi igati. Perikles tahtis teha Ateenast "kogu Hellase kooli".
     Periklese isiklik sõber oli suur kujur Pheidias, kes kaunistas oma kujudega suure hulga rajatud kauneid hooneid. Hoonete rajamisega taotles Perikles kahte eesmärki: kaunistamisega tõsta linna kuulsust ja võimaldada rahvale teenistust ühiskondlike hoonete ehitusel.

     Propüleed.jpg (45002 bytes)
Propüleed

     Peamiselt ehitati akropolis. Akropolist sai tähtsuse kaotanud linnuse asemel templite paiknemiskoht. Akropoli pääses mitmeosaliste paraadväravate - Propüleede - kaudu, mida olid kaunistanud parimad kunstnikud.
     Propüleede trepi lõpus olid mitmerealistest marmorsammastest portikused. Välised sambad olid dooria, sisemised joonia stiilis.

    Sissekäigust paremal oli võidujumalanna Nike väike, kuid erakordselt kaunis tempel.    

     Ateena Nike kuju oli erandlikult tiibadeta, et ta ei saaks Ateenast minema lennata. Keset akropoli asus Pheidiase loodud tohutu Athena pronkskuju.
     Athena kullatud kiivrit ja odaotsa nägid kõik meremehed Pireuse sadamale lähenedes. Aga kõige kuulsam on Parthenon.

akropol4.jpg (27135 bytes)
Ateena akropoli vaade vanaajal         

     Peatempel Parthenon oli pühendatud linna kaitsejumalanna Athenale. Kallist valgest marmorist templit ümbritsesid neljast küljest portikused. Parthenoni idaviilu kaunistas skulptuurgrupp Athena sünnist Zeusi peast ja lääneviilu skulptuurgrupp Athena saamisest linna kaitsepühakuks. Templi sisemuses seisis samuti Pheidiase loodud 11 m kõrgune Athena kuju, mille rõivastus oli kullast, käed ja nägu aga elevandiluust. Parthenonis säilitati ka mereliidu kassat. Parthenonist vasakule jäi väiksem keeruka põhiplaaniga joonia stiilis Poseidoni tempel.

    Periklese ajastul öeldi: "Sa oled puupea, kui sa pole näinud Ateenat; eesel, kui oled näinud ja ei ole sattunud vaimustusse; ja kui sa sealt lahkusid omal tahtel, siis oled sa kaamel." Praeguseks on akropolist järel vaid varemed, kuid needki vaimustavad külastajaid.

11. Miks kaunistas Perikles Ateenat uute hoonetega?
12. Kust sai Perikles laiulatuslikuks ehitustegevuseks raha?
13. Milline hiigelkuju tänapäeva maailmas tervitab kõiki merelt linna saabujaid?
14. Joonista, milline võis välja näha Athena kuju, mis tervitas meremehi!