demosthenes.jpg (12698 bytes)

Demosthenes

      Makedoonia vastaste eesotsas oli maailma kõige aegade tuntuim poliitiline oraator (avaliku kõne kunstnik), tulihingeline Demosthenes.
     Lapsena oli ta armetu kogelev haiglane poiss, keda hüüti Kokutajaks. Ta oli orb, kellelt ebaausad hooldajad olid röövinud kogu varanduse. Tema soovi saada oraatoriks segasid ka nõrk hääl ja rahvahulga ees tekkiv kartus ja segadussesattumine. Tahtejõuga ületas ta need puudused. Et tal oli halb komme ühte õlga kehitada, paigutas ta harjutades oda nii, et see teda tolle liigutuse puhul õlga torkaks. Hääldamistreeningutel pani ta väikesi kive suhu ja hääle jõu arendamiseks püüdis ta karjuda üle merelainete mühast. Ka ajas ta pool pead paljaks, et harjuda pilgetega ja saada võitu häbelikkusest. Oma Philippose-vastastes leegitsevates kõnedes ehk filipikades kutsus ta  Ateena demokraatiat kaitsma.
     Ta saavutas  rahvakoosolekul kõigi linna rahaliste vahendite kasutamise sõjalistel eesmärkidel ja suutis luua mitmest polisest liidu Makedoonia vastu.

     Kreeklaste ühendvägi eesotsas Ateena ja Teebaga sai umbes sama suure Makedoonia väe käest lüüa Kesk-Kreekas Chaironeia lahingus 338. a eKr. Demosthenes võitles selles lahingus lihtsõdurina Ateena väes. Kreeklaste ühendvägi võitles erakordse visadusega, kuid lõpuks makedoonlased võitsid. Sellega oli Kreeka iseseisvusaeg lõppenud. Philippos esitas ateenlastele kerged rahutingimused: Ateena säilitas iseseisvuse, kuid kaotas kontrolli Musta mere väinade üle. Mereteid pidid kaitsma Ateena ja Makedoonia ühiselt. Vangistatud ateenlased vabastati lunarahata (!) ja anti välja ka Chaironeia lahingus langenute surnukehad.
     Ainuke riik, mis söandas veel Philippose tahtmisi eirata, oli Sparta. Kirjale, kus Philippos esitas oma nõudmised, vastasid spartalased: "Ei". Uuele kirjale, kus Philippos küsis, mida siis spartalased soovivad - kas ta tuleks nende juurde sõbra või vaenlasena, vastasid nood sama lühidalt: "Mitte kumbagi." Seejärel vallutas Philippos spartalastelt nende alad.
     337. a eKr kutsus ta Korintoses kokku ülekreekalise kongressi, kus olid esindatud kõik polised peale Sparta. Üldise rahu tagamiseks otsustati luua Kreeka ja Makedoonia liit. Polised säilitasid siseasjades oma iseseisvuse Philippose ülemvõimu all ja liidusõjavägi allutati Philippose juhtimisele. Uue liidu keskuseks sai Korintos, mis oli tollal Euroopa jõukaim kaubalinn. Kogu Kreeka nimel kuulutati nüüd sõda Pärsiale, kuid 336. a eKr tapeti oma tütre pulmas ihukaitsja poolt Philippos II.
     Mõrva põhjused on segased. Selle taga võisid olla pärslased, Philippose endine naine või ka poeg Aleksander. Pärast Philippose tapmist tapeti kohe ka mõrvar, seejärel tema uus naine koos pisipojaga ja Makedoonia seaduslik kuningas Amyntas (Philippos, Amyntase regent, oli riiki edasi valitsenud ka pärast seadusliku kuninga täisealiseks saamist). Nüüd polnud Aleksandril enam võistlejaid ja ta võis enda kuningaks kuulutada.

11. Seleta mõisted:
*makedoonia faalanks .........................................................................................
*filipika ...........................................................................................................................

12. Kes olid ja millega said tuntuks?
Philippos II ..................................................................................................................
Demosthenes .............................................................................................................

13. Millega põhjendada kergeid rahutingimusi, mis Philippos esitas kaotanud kreeklastele?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................