athena2.jpg (66284 bytes)Klassikaline Kreeka kultuur

    Vanade idamaade ja Kreeta kultuuride mõjul tekkis Vana-Kreekas kõrgtasemel kultuur, mis on aluseks kogu tänapäeva Euroopa (ja maailma) kultuurile.
    Kultuuriga tegelemiseks oli vaja palju aega. See sai võimalikuks tänu orjatöö kasutamisele. Kui orjad tegid tööd, said vabad kodanikud õppida ning tegeleda teaduse ja kunstiga.
      Klassikalise ajastu kultuuri keskuseks kujunes rikas Ateena, kus kultuuri loomisel osales enamik vabast elanikkonnast.
     Laialipillutatud linnriike - poliseid ühendasid keel ja kultuur. Ühtne kultuur sünnitas kaugel elavate hellenite vahel ühtekuuluvustunde, mis ühendas erinevad polised Hellaseks. Silmapaistvate kultuuriloojate esilekerkimine sai võimalikuks tänu Kreeka polistes valitsenud usu-, mõtte- ja sõnavabadusele.

WERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

Kreeka alfabeet

    Hellenite üheks suurimaks saavutuseks oli oma tähestiku (alfabeet) väljatöötamine foiniikia tähestiku alusel.
     Foiniikia tähestik koosnes teatavasti ainult kaashäälikumärkidest, täishäälikud olid semiidi keeltes juurdemõeldavad.
    
     Kreeka keeles ei olnud see võimalik ja nii lõid hellenid märgid ka täishäälikutele. Nii sai kõik häälikud üles kirjutada samas järjekorras, nagu nad kõnes esinevad. Seda oli võimalik kergesti  teiste keeltega kohandada.
     Roomlased võtsid kreeka tähestiku üle ja kohandasid oma vajaduste järgi: nii tekkis meilgi kasutatav ladina kiri.
     Kreeka tähestiku alusel loodi ka slaavi kiri. Tänu lihtsale kirjale muutus kirjaoskus mitte ainult preestrite oskuseks, vaid kättesaadavaks ka lihtrahvale.

1.Täida skeem lõpuni!

Tähestik.jpg (8631 bytes)

2. Mille poolest erines kreeka kiri kõigist varasematest?
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Milles seisneb vanakreeka kirja tähtsus?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

4. Miks oli kultuuril Vana-Kreekas eriline koht?

....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................