Muusika oli algul tihedasti seotud luulega.
     Homerosel saadab luuletaja end keelpillil kitara.
    Müütides jutustatakse võistlustest keel- ja puhkpillidel.
    Hellenite arvates viisid keelpillid (lüüra ja kitara) inimese tunded kooskõlla, tekitasid harmoonia.    


Puhkpill


Kitara

lyyra.jpg (52262 bytes)
Lüüramängija

     Suured Kreeka teadlased Pythagoras ja Eukleides kirjutasid eriteoseid muusikast. Puhkpillid (flööt, roopill) seevastu olid barbaarsed pillid, mis viisid inimesi hullustusse.
    Pythagoras avastas muusikalise harmoonia matemaatilised alused (tooni kõrgus oleneb pillikeele pikkusest, helide rida peab olema ranges vastavuses intervallide matemaatilise suhtega). Põhilised muusikateooria alused pärinevad Kreekast.

     Kunstide kuningannaks pidasid hellenid retoorikat ehk kõnekunsti. Antiikdemokraatia tingimustes, kus vaba kodaniku sõnal oli suur kaal, täiustus kõnekunst pidevalt. Rahvakoosolekul esinedes oma seisukohti kaitstes tuli suurt kõneosavust üles näidata. Teema valikule järgnevalt tuli kõne kavandada, sõnastada, pähe õppida ja esitada. Seda kunsti tuli õppida reetorite (kõnekunsti õpetajate) käe all. Hiilgavad kõnemehed ehk oraatorid poliitilise kõne alal olid suured riigimehed Themistokles ja Perikles, suurim aga Demosthenes.

       Igal ateenlasel oli sama   oluline osata pidada kohtukõnet, sest igaüks pidi end kohtus ise kaitsma. Küll aga võisid kutselised kohtukõnede koostajad esinejale teksti valmis kirjutada. Hiljem lisandusid pidulikud kõned avalikel koosolekutel, näiteks Pärsia sõdades langenute mälestamisel. Kõnekunsti teooria sõnastas Aristoteles teoses "Retoorika".

9. Miks kasutatakse sõjaväeorkestrites puhkpille?
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
10. Seleta mõisted:
harmoonia ..................................................................................................................
retoorika   ...................................................................................................................
oraator ........................................................................................................................
eetor ............................................................................................................................
11. Mis põhjustas Vana-Kreekas kõnekunsti kõrge taseme?
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
12. Meenuta Demosthenese kõneõpinguid. Millised olid tema kuulsaimad kõned?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................