jumalad.jpg (90553 bytes)

3. Kelle eluga sarnanes Kreeka jumalate elu?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
..............................................................................
.............................................................................

4. Kanna kontuurkaardile   Kreeka jumalate peamine elupaik ja koht, kus sündis ilujumalanna.

5. Loe tähelepanelikult läbi eelnev tekst ja seosta jumalad vastavate sümbolitega!

Zeus

kepp

Hera

koldetuli

Athena

kolmhark

Apollon

kuldne peaehe

Poseidon

kuldsed viljapead

Artemis

lüüra

Aphrodite

oda ja kiiver

Hephaistos

relvad

Demeter

tiivuline Eros (poisike)

Hermes

tiivulised sandaalid ja kübar

Ares

vibu

Hestia

viinamarjakobar

Dionysos

välgunooled

jumalad2.jpg (79240 bytes)

6. Milline Kreeka jumalatest või jumalannadest sulle kõige enam meeldib ja miks?
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................