Kangelased

     Hellenite rikkalikest muinaslugudest paistavad silma müüdid jumalate ja inimeste järeltulijatest, keda nimetati kangelasteks ehk heerosteks.
     Heerosed olid surelikud, kuid peajumalate otsusel võidi neid tõsta Olümposele, jumalate hulka. Tuntuimad heerosed olid dooria hõimude esiisa vägilane Herakles, Ateena kangelane Theseus, Perseus, Orpheus.
     Heerostest on kirjutatud terveid müütide sarju, näiteks Homerose eeposed "Ilias" ja "Odüsseia", "Heraklese kaksteist vägitööd" jne.
    Kangelastele omistasid kreeklased üliinimliku jõu ja erilise kavaluse ning mõistuse. Paljud heerosed andsid oma jõu ja võimed inimeste abistamiseks. Nad hävitasid koletisi, kiskjaid metsloomi, röövleid, kes segasid inimeste normaalset ja rahulikku elu.   

     Kõige enam jutustasid hellenid Heraklase ebatavalistest vägitegudest.
     Juba hällilapsena kägistas Herakles kaks madu, kelle oli saatnud teda vihanud jumalanna Hera. Täisikka jõudes pakkus üks jumalanna muretut ja lõbusat elu, teine lubas teda juhatada mööda vaevarikast teed surematule kuulsusele. Herakles valis teise tee.     
     Kogu elu heitles Herakles Kreekat hirmu all hoidnud loomade ja koletistega.
     Juba 18-aastaselt tappis ta Kithaironi mäe lõvi, hiljem kägistas aga surnuks haavamatu Nemea lõvi ja kandis siis selle nahka otsekui soomusrüüd.

     Räägiti, et sangar püüdis kinni Erymanthose mägedes elanud ja palju pahandust teinud metssea.
     Ta puhastas aastakümneid puhastamata Augeiase tallid,   juhtides neist läbi jõevoolu - nii uhtus vesi sõnniku välja.

lovi.jpg (74602 bytes)
Herakles võitleb Nemea Lõviga

    hydra.jpg (69675 bytes)
Herakles võitleb Lerna hüdraga

      Lerna linna lähikonnas elas üheksapealine koletis, keda kutsuti Lerna hüdraks. Kui hüdral üks pea maha raiuti, kasvas selle asemele kaks uut.

     Heraklesel aitas seda koletist võita vennapoja Iolaose nõuanne. Kui vägilane oli koletise pea maha löönud, kõrvetas ta kaelatüügast tuletukiga ja uut pead ei kasvanud. Hüdra veri oli väga mürgine. Herakles kastis sellesse oma nooli ja need muutusid surmatoovaks.
     Ühe niisuguse noolega tappis ta kalju külge aheldatud Prometheuse maksa nokkiva kotka.

    Herakles sai jagu Stymphalose soos elanud vaskküüniste ja vasknokkadega inimsööjatest lindudest.
     Ta ei löönud kartma sünge Hadese allilmas ja tiris päevavalgusesse kolme peaga põrgukoera Kerberose.