Herakles ei olnud täiuslik kangelane, aga ta oli kuulus selle poolest, et püüdis alati oma süü vaeva ja kannatustega lunastada, püüdis iseenesest jagu saada. Seepärast teenis ta alandlikult Mükeene kuningat Eurystheust ja orjas Lüüdia kuningannat Omphalet.
     Oma rännakute ajal purustas Herakles tõkke Vahemere ja Atlandi ookeani vahel. Nõnda tekkisid kaks suurt kaljut, mida hellenid nimetasid "Heraklese sammasteks" (praeguse Gibraltari väina juures).
    Tasuks inimkonna hüvanguks tehtu eest kingiti Heraklesele surematus, ta võeti Olümpose jumalate hulka ja sai endale naiseks õitsva nooruse jumalanna Hebe. Herakles pani aluse olümpiavõistlustele, pühendades need Zeusile. Seetõttu meenutasid olümpiamängudest osavõtjad oma lauludes tihti teda.

1. Kuidas suutis Herakles täita võimatuid ülesandeid?
........................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
2. Millised Heraklese omadused tegid temast hellenite armastatuima kangelase? ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
3. Leia Vahemere kaardilt "Heraklese sammaste" asukoht.

    Atika peakangelaseks oli Theseus, kuningas Aigeuse poeg.
    Theseus surmas Atika kõige julmema röövli Prokrustese, kes pakkus teekäijatele puhkamiseks oma sängi. Kui see oli külalisele lühike, raius Prokrustes tal jalad otsast, kui see oli aga pikk, siis venitas ta neid. Theseus paiskas Prokrustese ta oma sängi, mis osutus talle liiga lühikeseks, ja tappis ta.

4. Mida tähendab tänapäeval väljend "Prokrustese säng"?
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

     Theseuse peamine vägitegu oli oli oma maa vabastamine raskest ja hirmsast andamist, mis tuli saata Kreeta kuningale Minosele.
    Iga 9 aasta järel tuli saata Minosele 7 neidu ja 7 noormeest, kelle ta söötis Minotaurosele. See oli inimkeha ja härjapeaga koletis, kes elas labürindis, kust oli võimatu välja pääseda.
    Minose tütar Ariadne armus Theseusesse ja andis talle niidikera. Theseus sidus niidi sissekäigu juurde, tungis labürinti, surmas Minotaurose ja leidis seejärel niidi abil väljapääsu labürindist.        
     Sõites Kreetale, ütles Theseus isale, et võidu korral tõstab ta laeval valged purjed, õnnetuse puhul jäetakse aga laevale mustad purjed. Võidujoovastuses Theseus aga unustas selle lubaduse ja sõitis mustade purjede all. Kuningas Aigeus nägi kaugelt musti purjesid ja otsustas selle järgi, et Theseus on hukkunud. Meeleheites viskus ta merre. Sellest ajast hakati seda merd nimetama Egeuse mereks.  

5. Mida tähendab tänapäeval väljend "Ariadne lõng"?  

minotaur.jpg (111580 bytes)
Theseus tapab Minotaurose