Väljakaevamiste tulemusena on selgunud Kreeka vanima ajaloo põhijooned.

    Kreeta põliselanikud ei olnud kreeklased. Nad pidasid üle mere ühendust idapoolsete rahvastega.
    Esimesena Euroopas jõudsid Vanade Idamaade mõjutused Kreeta saarele, kust  II aastatuhandel eKr sai alguse Kreeta e  minoiline kultuur.
    Kreetal ehitati esimesed lossid ning arenes käsitöö ja laevaehitus. Siin kujunes Kreeta kiri, mis tänaseni ei osata lugeda.    

labyrint.jpg (89343 bytes)
Kreeta saare labürindi kujutis
muistsel mündil

minosvaas.jpg (39394 bytes)
Vaas Knossose paleest

    Kreeta vallutasid ahhailased (kreeklased) umbes 1400 a eKr.
     Pärast seda arenes kultuur peamiselt Peloponnesose poolsaarel. Mükeenes rajati Kreeta eeskujul hiiglaslikest kivimürakatest lossid ja võeti kasutusele lihtsustatud kreeta kiri, mida osatakse tänapäeval lugeda.

    Erinevalt Kreetast ei olnud losside ümber suuremaid linnu. Ka oli kõik kohandatud kreeklaste sõjakale vaimule. Lossid kujutasid endast suure majapidamise keskust ja olid riikide keskusteks.

    Veidi enne 1200. a eKr toimunud pikk ja kurnav Trooja sõda nõrgestas ahhaia kuningriike ja põhjustas neis endis kodusõdu. Kultuuriliselt mahajäänud, kuid raudrelvadega varustatud dooria hõimude sissetungi ajal XII sajandil eKr hävitati nõrgenenud Mükeene kultuuri keskused.

    Kokku Kreeta-Mükeene ehk Egeuse kultuuriks nimetatud periood püsis kreeklaste mälus kuulsusrikka kangelasajana. Tõenäoliselt kajastab enamik kangelasmüüte seda ajastut ja need müüdid pärinevad Mükeene perioodist. Ka hellenite usu aluseks olevad jumalused olid juba tuntud Mükeene kultuuris.

4. Ühenda joontega mõistetest ja seletustest sobivad paarid!

Egeuse kultuur keerulise ja korratu põhiplaaniga hoone
ahhailased muistsed kreeklased
labürint kreeka hõimud, kes 1200. a  eKr tungisid Lõuna-Kreekasse
hellenid Kreeta saarel ja Mükeenes II aastatuhandel eKr tekkinud kultuur
doorlased kreeka hõim, kes rajas Mükeene kultuuri

5. Täida lüngad!

     Esimene klassiühiskond Euroopas tekkis ..................................... saarel ........ aastatuhandel.
     Kreeka ajaloo vanimat perioodi nimetatakse ................................................. perioodiks.
     Väike-Aasias avastati mükeene kultuuri ajastusse kuuluva .................................... linna varemed.
     II aastatuhande lõpul tungisid põhjast Kreekasse uued hõimud - ..............................., kelle sissetung tõi kaasa Kreeka majanduse ja kultuuri languse.