Polise eesotsas seisis basileus, kes oli nii sõjaline juht, kõrgeim kohtunik kui ka ülempreester. Tema ametimärgiks oli valitsuskepp ehk skepter. Seepärast nimetati basileust sageli ka skeptrikandjaks. Ta sai suurema osa sõjasaagist, suurema jaosmaa ühispõldudest ja ühispidude parimad maiuspalad.     


Mileetose buleehoone

    Tähtsamates küsimustes pidi basileus nõu pidama nimekate perekonnapeadega, kes moodustasid vanemate nõukogu ehk bulee.

     Tähtsamate riiklike küsimuste arutamiseks kutsuti kokku kõigist täisealistest meeskodanikest koosnev rahvakoosolek, mida nimetati agoraaks. Ka nimetati agoraaks koosoleku- ja turuplatsi.
    Oma arvamust avaldati koosolekul valju
sti "jah" või "ei" hüüdes
. Kui kisa valjuse järgi oli raske tulemuse üle otsustada, paluti ettepaneku poolt olijatel asuda agoraa ühte serva ja vastu olijatel teise serva. Idioodid, kel polnud selles küsimuses oma arvamust, pidid aga koju minema. Ka kohut peeti avalikul platsil. Kohtunikeks olid vanemad. Kohut juhtis basileus.

5. Millised olid polise valitsemisasutuste ja ametiisikute ülesanded?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Polise tekkimise skeem

    Basileuse ümber koondus ülemkiht ehk aristokraatia (kr. k. paremad) nõuandjatest, kohtunikest ja rikastest maaomanikest. Nende kätte koondusid aegade jooksul suured rikkused ja parimad jaosmaad.

     Vabad talupojad pidid asuma ümber mäenõlvadele, et  seal maad harida. Neid mägikülasid nimetati deemideks ja nende elanikke deemoseks.

     Vaba lihtrahvas ehk deemos võitles kõikides polistes oma õiguste pärast aristokraatidega. See võitlus põhjustas ka vägivaldseid võimuhaaramisi

6. Kes linnaelanikest ei saanud osaleda rahvakoosolekul?
.............................................................................................................................

7. Mida tähendas Vana-kreekas sõna "idioot" ja kuidas kasutad sina seda sõna?
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................

8. Selgita, kes olid: basileus, aristokraadid, deemos.
basileus
.............................................................................................................
aristokraadid
....................................................................................................
deemos
.............................................................................................................