Suuremat huvi äratasid piirkondlikud ja ülekreekalised mängud: Delfis, Korintoses ja Olümpias.

     Kõigist mängudest kuulsamad olid olümpiamängud. Need olid pühendatud peajumal Zeusile ja viidi läbi iga nelja aasta järel kindlal ajal - esimesel täiskuul pärast suvist pööripäeva (juuli algul) - Peloponnesose lääneosas Elise maakonnas asuval Olümpia tasandikul. See väljak asus püha hiie läheduses, kus paiknes hellenite kuulsaim pühakoda - Zeusi tempel. Templis asus kuulus ateena skulptori Pheidiase loodud kullast ja elevandiluust troonil istuva Zeusi kuju.
     Olümpiamängude ajaks katkestati suure karistuse ähvardusel kõik sõjad, et kogu Hellas saaks turvaliselt mängudest osa võtta. Kõik Kreeka riigid saatsid neile mängudele oma saadikud ja sportlased. Olümpiamängudel võisid osaleda üksnes hellenid. Barbaritele oli pääs olümpiamängudele suletud. Makedoonlaste lubamine olümpiamängudele tähendas seega, et neid loetakse ka helleniteks, mitte aga barbariteks.Rahvast voolas kokku kogu Hellasest. Kõik osa võtta soovijad pidid ilmuma kuu aega enne mänge Elisesse, et läbida kohtunike silma all viimane ettevalmistus. Kelle tase polnud piisavalt kõrge, see kõrvaldati osavõtjate hulgast.

      Olümpiamängud kestsid viis päeva, neist kaks olid pühendatud usulistele talitustele Zeusi auks.
     Võistlused algasid sõjavankrite võidusõiduga. Võitjaks loeti hobuste omanikku, mitte vankrijuhti. Kui naistel oli keelatud olümpiamängudel osaleda, siis hobuste omanikena oli neil see võimalus.     


Atleet

sport.gif (27185 bytes)

     Järgnesid võistlused järgmistel spordialadel: viievõistluses (kettaheide, hoota kaugushüpe, odavise, lühimaajooks ja maadlus), jooksudes, maadluses ja rusikavõitluses.

     Enim hinnatud oli staadionijooks pikkusega 192 m, mis oli pikka aega ainsaks võistlusalaks.

    Rusikavõitlus lõppes tihti raskete vigastustega, kuna võistlejad kasutasid löögijõu suurendamiseks metallnaastudega rihmu ja kaotaja selgus võitlusvõimetuks muutumise või allaandmise järel.
    Spartalased sel alal enamasti ei osalenud.     

     Kõrvuti kehalise jõu võrdlemisega toimusid  võistlused ka vaimualadel: luules ja muusikas. Olümpiavõitjaid autasustati oliivipuuokstest pärgadega, nende auks korraldati pidusööke ja kirjutati luuletusi. Kodulinn austas olümpiavõitjaid nende kujudega, tegi neile hinnalisi kingitusi ja määras eluaegseid pensione.
     Võitjad kanti olümpiavõitjate nimestikku. Vanim nimestik pärines 776. a eKr. Hiljem hakkasid hellenid lugema sellest aastast oma ajaarvamist. Aega arvestati olümpiaadides. Nii nimetati nelja-aastast ajavahemikku olümpiamängude vahel.
     Olümpiamänge korraldati Kreekas üle tuhande aasta. Ristiusu võidulepääsuga Rooma impeeriumis keelati ka paganlikud olümpiamängud.

5. Kelle auks peeti olümpiamänge Vana-Kreekas? .........................................................
6. Millistel aladel võisteldi olümpiamängudel? ................................................................. ...................................................................................................................................................
7. Mille poolest olid iseäralikud võistlused kaarikusõidus? ............................................ ...................................................................................................................................................
8. Miks ei tahtnud spartalased osaleda rusikavõistluses? .............................................. ....................................................................................................................................................
9. Kuidas austasid hellenid oma olümpiavõitjaid?............................................................. ....................................................................................................................................................
10. Miks olid olümpiavõitjad Vana-Kreekas nii väga lugupeetud? ............................... ....................................................................................................................................................
11. Mitu aastat on möödunud esimestest olümpiamängudest? .....................................
Kus ja millal toimusid eelmised olümpiamängud ja toimuvad järgmised? ....................................................................................................................................................
12. Mille poolest erinesid antiikolümpiamängud tänapäevastest olümpiamängudest? .................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................