oracle.jpg (52905 bytes)
Oraakli ennustust kuulamas

     Hellenite kultuuri tähtsaks osaks oli usk. Preestrid olid kõrgemate riigiametnikega ühel tasemel. Oma jumalatele palvetasid hellenid kodustel altaritel ja templites. Mõned templid olid ülekreekalise tähtsusega.

     Kreeklased püüdsid jumalatelt tuleviku kohta teateid saada ja uurisid kõikvõimalikke endeid. Tulevikku arvati ennustavat lindude lennuviis, ohvritule süttimine, ohvriloomade siseelundite seisund ja palju muud.
    Eriti populaarsed olid need templid, kus olid oraaklid. Nii nimetati paiku, kus käidi jumalatelt tuleviku kohta selgust küsimas, aga vahel ka sealseid ennustajaid ja nende antud ennustusi.    

     Kuulsaim oli Apolloni oraakel Delfis Kesk-Kreekas Parnassose jalamil. Legendi kohaselt tappis Apollon seal lohemao Pythoni. Seepärast kandis Delfi preestrinna, kes vahendas tulevikuennustusi, püütia nimetust.

     Püütia istus kolmejalgsele pingile koopalõhe kohal, kust tulid uimastavad aurud. Uimastavate aurude mõjul kisendas püütia seoseta sõnu. Neid võis tõlgendada mitut moodi, nii nagu oli kasulik. Juures viibivad preestrid vormisid püütia sõnad selgemateks värssideks ja andsid need edasi küsijale. Ka sellisel kujul polnud ennustused kuigi kergesti mõistetavad. Seda ei võinudki oodata - jumal andis inimestele tuleviku kohta ainult märke, neist arusaamine oli surelike endi mure.

    Hellenid suhtusid püütia ettekuulutustesse väga tõsiselt, kahtlemata nende õigsuses.

     Tähtsamate otsuste eel saatsid polised oma saadikud Delfi ja seejärel vaidlesid rahvakoosolekuil pikalt jumala sõnumi tõlgendamise üle. Kui aga järgnenud sündmused ei vastanud ennustuse tõlgendusele, siis tunnistati enda suutmatust jumalikku sõnumit mõista.

pythia1.jpg (50953 bytes)
Püütia Kreeka vaasimaalilt

     Kord küsis Lüüdia kuningas Kroisos, kas ta peab alustama sõda Pärsiaga. Oraakel vastas, et ta purustab sõda alustades suure riigi. Veendununa oma võidus, alustas Kroisos sõda, kuid kaotas. Delfi preestrid selgitasid seda nii: Kroisos hävitas ju suure riigi, ainult mitte Pärsia, vaid oma riigi.

     Ennustuste eest toodi templeile andameid. Delfi tempel muutus aegade jooksul määratute rikkuste omanikuks. Ta laenas raha polistele ja segas end riikide siseasjadesse, sõja ajal toetas Delfi tempel ühte või teist maad.

13. Kirjelda mõnda võimalikku oraakli ennustust, selle preestritepoolset sõnastust ja rahva arusaama! Kuidas tegelikkus võis erineda ja samas sobida kokku ennustusega?