Kreeka kolooniad

    8. sajandil eKr sai alguse suur kolonisatsioon.
    Harimiskõlbuliku maa vähesuse ja orjatöö kasutamise tõttu ei olnud paljudel hellenitel võimalik  enam elatist leida. Võimuvõitluses kõrvale tõrjutud aristokraadid osutusid oma polistes üleliigseteks inimesteks. Rahvastiku kasvades ei jäänud osal inimestel üle muud, kui suunduda  põllumaad ja tööd otsima võõrastele maadele - asutada kolooniaid*. Koloonia asutas emalinn ehk metropol kaubavahetuse arendamiseks.
     Kümned tuhanded kreeklased lahkusid oma kodulinnadest ja rajasid asulad esialgu Itaalia ja Sitsiilia rannikule, hiljem ka Prantsusmaa, Hispaania, Põhja-Aafrika ja Musta mere rannikule.
     Koloonia asukohta valides arvestasid hellenid, et see pidi olema looduslikult kergesti kindlustatav ja kaitstav. Maa pidi olema viljakas ja küllaldaste veevarudega nii joogiks kui ka põldude niisutamiseks ning sisaldama vajalikke maavarasid, eelkõige metallimaagivarusid. Lõpuks pidi koht omama head sadamat, kuhu jooksid kokku ka maismaakaubateed.

* koloonia - kreeklaste asula võõral maal

1. Miks lahkusid vaesed hellenid oma kodulinnast ja suundusid võõrsile? ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Miks asusid kolooniatesse rikkad aristokraadid? .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Millistele tingimustele pidi vastama rajatava koloonia asukoht? .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
4. Mis muutus hellenite elus kolonisatsiooniga? .................................................................................................................................. ...................................................................................................................................
5. Leia kaardilt suuremad Kreeka kolooniad:
Vahemere lääneosas ............................................................................................
Vahemere idaosas .................................................................................................
Mustal merel ............................................................................................................

      Esialgu olid kolooniad peamiselt põllunduslik-kaubanduslikud asulad.

     Metropol ostis kolooniatest peamiselt vilja (selle kasvatamine oli emamaal vähetulus) ja tooraineid (kariloomi, nahku, soolakala) ja müüs sinna käsitöötooteid (savinõusid, riiet, metalltooteid), veini, oliiviõli ja marmorit.
     Laienes ka orjade müük metropoli.
     Kreeka käsitöötooted kujunesid nõutavaks kaubaks nii lääne- kui ka idapoolsetel turgudel.

     Uute väljarändajate lisandumisega said kolooniatest jõukad ja suurearvulise kreeklastest elanikkonnaga linnad.

 

Kreeka kaubalaev Pireuse sadamas

kaup.gif (49552 bytes)