ERISUGUSED KREEKA VAASID - PÕHILINE MÜÜGIKAUP

    Pidev side koloonia ja kaugelasuva metropoli vahel oli raskendatud ja lõppes talvel meresõidu lakkamisega. Kolooniad muutusid metropolist poliitiliselt sõltumatuks, kuid nende omavahelised sidemed säilisid tänu ühisele keelele, usule ja kultuurile. Mitmeski polises jäi põhiliseks valitsusvormiks türannia.
     Käsitöönduse, laialdase kaubanduse ja kolonisatsiooni tõttu arenesid majandus ja tehnika, suurenesid rikkused ja laienesid teadmised mitmesugustel aladel. Polised tugevnesid tunduvalt ja kujunesid välja orjanduslikud riigid. Kreeka kaubalaev

      Poliste hiilgeaeg saabus 4. sajandil eKr, kui metropolid olid allakäiguteel. Kõigi Kreeka linnriikide vahel olid tihedad kaubandus- ja kultuurisidemed. Seda ala nimetati Hellaseks. Ülejäänud muukeelseid rahvaid nimetasid hellenid arusaamatu keele tõttu barbariteks. Kolooniad kauplesid barbarite ülikutega, kes ihkasid kreeka käsitöötooteid.
     Hiljem, alates pärsia sõdadest, hakkas sõna barbar tähendama toorest ja harimatut inimest.

    Kolonistide põhitegevuseks olid kaubandus, käsitöö, kalapüük ja põlluharimine. Laialdase kaubavahetuse hõlbustamiseks tekkis vajadus luua kindel väärtusmõõt- rahamärgid. Varem kasutati vahetusesemetena härgi ja oinaid, seejärel metallitükke ja alates 7. sajandist eKr Väike-Aasia lüüdlaste eeskujul kindla kaaluga metallmünte - hõberaha. See kergendas tunduvalt kaubandust, kuna münte ei tulnud iga kord kaaluda, nagu seda tuli teha vana ebamugava rahaga.


Sürakuusa münt

6. Iseloomusta kreeklaste suhtlust barbaritega?

7. Seleta mõisteid:
koloonia ...........................................................................................................
metropol ..........................................................................................................
Hellas ..............................................................................................................
barbarid ..........................................................................................................
kolonist ............................................................................................................
raha .................................................................................................................
münt ................................................................................................................