Mida olen õppinud?
 

1. Arvuta peast.

    1) 3,2 + 4,8                 2) 50 · 10,2                3) 15 % 300-st
        10,5 - 5,6                    34,5 : 0,01                  20 %  60-st
        4,12 + 7,92                 21 · 0,05                     50 %   150-st
        50 - 45,8                     8,08 : 0,4                    45 %    80-st

2. Arvuta.

   1)           2) 

3. Lahenda võrrand, kontrolli.

    1) 
    2) 
    3) 

 

 

4. Leia järgmiste arvude pöördarvud.