Mida olen õppinud?

5. Arvuta.

1) 

2) 

3) 

6. Marko käib  km tunnis. Kui palju aega kulub tal  km käimiseks?

 

7.  Moskvast Peterburi on 150 km. Mitu kilomeetrit on Moskvast Peterburi?

 

8. Esimeses koolis õpib 840 õpilast, teises koolis õpib  võrra rohkem kui esimeses koolis, kolmandas koolis  teise kooli õpilaste arvust ja neljandas koolis õpib  esimeses kolmes koolis õppivate õpilaste arvust. Mitu õpilast õpib igas koolis?

 

9. Arvuta.