Mida olen õppinud?

1. Leia     1) Mitu tsentnerit on tonni?  tonni? tonni?
                2) Mitu grammi on kg? kg? kg?
                3) Mitu meetrit on km? km? km?

2. Kahe arvu arvu summa on , üks liidetavatest on . Leia teine liidetav.

3. Arvuta avaldise  väärtus, kui 1) y    2) y
   
4. Ekskavaator kaevas esimesel päeval  kogu kraavi pikkusest, teisel päeval
 . Missuguse osa kraavi pikkusest kaevas ekskavaator kolmandal päeval?

5. Tüdrukul oli pabeririba pikkusega 24 cm. Ta lõikas ribast . Mitu sentimeetrit riba jäi järele?

6. Kumb on suurem ja kui palju:  arvust 2 820 360 või  arvust 6 416 024?

7. Ruudukujulise aia ümbermõõt on 720 meetrit.  aia pindalast on õunapuude all; iga õunapuu kohta tuleb 36 m² maad.  aia pindalast on kirsipuude all; iga kirsipuu kohta tuleb 12 m² maad. Mitu õunapuud on aias rohkem kui kirsipuud?

8. Kahe linna vaheline kaugus on 2 800 km. Esimesel päeval läbis rong  kogu teest, teisel päeval  võrra kogu teest rohkem kui esimesel päeval, ülejäänud osa teest läbis rong kolmandal ja neljandal päeval võrdselt. Mitu kilomeetrit sõitis rong iga päev?

9. Lahenda võrrand.

    1)         2)         3) 

10. Leia arv, millest  on niisama suur kui  arvust 480.