KÄÄNDSÕNAD: KÄÄNAMINE
Käänded. Küsimused. Käändelõpud

Käändsõnu on eesti keeles 4 liiki:

1) _______________________________

2) _______________________________

3) _______________________________

4) _______________________________

Kõik käändsõnad käänduvad 14 käändes.

Kui palju käändeid on teistes keeltes? Soome keeles on 15, ungari keeles 21, aga inglise keeles 3, saksa keeles 4 ja vene keeles 6 käänet.

 

Käänded koos küsimustega

Käänded Nimisõna Omadussõna Arvsõna
  elusolend       eluta ainsuses põhiarv
Nimetav kes?                mis? missugune? mitu?
Omastav kelle?              mille? missuguse? mitme?
Osastav keda?              mida? missugust? mitut?
Sisseütlev kellesse?       millesse? kuhu? missugusesse? mitmesse?
Seesütlev kelles?            milles? kus? missuguses? mitmes?
Seestütlev kellest?           millest? kust? missugusest? mitmest?
Alaleütlev kellele?           millele? kuhu? missugusele? mitmele?
Alalütlev kellel?             millel? kus? missugusel? mitmel?
Alaltütlev kellelt?            millelt? kust? missuguselt? mitmelt?
Saav kelleks?          milleks? missuguseks? mitmeks?
Rajav kelleni?           milleni? missuguseni? mitmeni?
Olev kellena?          millena? missugusena? mitmena?
Ilmaütlev kelleta?           milleta? missuguseta? mitmeta?
Kaasaütlev kellega?          millega? missugusega? mitmega?

 

 

Et teada saada, mis käändes on sõna, tuleb ta kohta esitada küsimus