Mida olen õppinud?

1. Arvuta.

    1)  405-st        2) 0,48 -st        3) 0,3  340-st    4) 15 %  240-st

2. Leia arv, millest

    1) 16 % on 180        2) 18 % on 288        3) 36% on     4) 120% on 120

3. Leia muutumine protsentides.

    1) 48 tonnilt 54 tonnile
    2) 9,6 tsentnerilt 6,3 tsentnerile
    3) 125 kroonilt 250 kroonile

4. Mitu protsenti moodustab:

    1) 24   64-st    2) 136    250-st    3) 1200    2000-st    4) 0,4    1,25-st

5. Kui Marek oli lugenud raamatust 40 %,   jäi tal lugeda veel 24 lehekülge. Mitu lehekülge oli raamatus?

 

 

6. Kooliaias kasvab 51 õunapuud, mis on viljapuude üldarvust. Mitu viljapuud kasvab kooliaias?

 

 

7. 8 õpilast ehk 25 % kogu klassi õpilastest said matemaatika kontrolltöö hindeks "5". Mitu õpilast on klassis?