Mida olen õppinud?

8. VI klassi õpilased korjasid suvel 88 kilogrammi ravimtaimi, sellega ületasid nad plaani 10 % võrra. Mitu kilogrammi ravimtaimi pidi VI klass korjama?

 

 

9. Leia arv, millest 5 % on niisama palju   kui 45 % 80-st.

 

 

10. VI klassi matemaatika kontrolltöö hinded jaotusid järgmiselt: 6 viit, 9 nelja, 10 kolme ja 3 kahte. Arvuta kontrolltöö keskmine hinne täpsusega 0,1. Koosta sektordiagramm selle matemaatika kontrolltööde hinnete jaotumise kohta.

 

 

11. Leia nurk ja tema kõrvunurk, kui 25 % ühest nurgast on 40°.

 

12. Arvuta.

    1) 

    2) 

    3) 

13. Mis arvu tuleb vähendada  võrra, et saada otsitavast arvust 3 korda väiksem arv?