Mis on kolmnurk?

Sa  oled juba varasematest klassidest tuttav mõistega "kolmnurk".

Tuletame meelde, kuidas kolmnurk tekib ja kuidas nimetatakse külgi ja nurki.

Märgime kolm punkti A, B ja C, mis ei ole ühel sirgel. Ühendame need punktid lõikudega ja saame kolmnurga ABC.

 

Lõigud: AB, AC ja BC - kolmnurga küljed
Punktid: A, B ja C - kolmnurga tipud

Et ei peaks iga kord kirjutama   "kolmnurk ABC", kasutatakse tähist ABC (loe: kolmnurk ABC).

Nurka, mille tipuks on kolmnurga tipp ja haaradeks sellest tipust lähtuvad küljed, nimetatakse kolmnurga nurgaks.
Neid külgi nimetatakse selle nurga lähiskülgedeks.

Kolmnurga kõigi külgede summat nimetatakse kolmnurga ümbermõõduks. See tähistatakse tähega P.

Nurga C lähisküljed on AC ja BC.

Kolmnurga nurki, mille tippudeks on ühe külje otspunktid, nimetatakse selle külje lähisnurkadeks.

Külje CB lähisnurgad on nurgad C ja B.

Kolmnurga nurka C võib tähistada: 1) ACB  või    2) C

On teada: kolmnurga iga kahe külje summa on suurem kui kolmas külg.

Mõtle, kas järgmised lõigud võivad olla kolmnurga külgedeks:

1) 4 cm, 12 cm ja 5 cm    ..........................
2) 45 dm, 32 dm 16 dm    .........................