Mis on kolmnurk?
 

1. Joonista vabalt  KLM. Nimeta selle kolmnurga tipud, küljed, nurgad, iga nurga lähisküljed ja iga külje lähisnurgad.

2. Mõõda eelmises ülesandes joonestatud kolmnurga küljed ja nurgad. Arvuta kolmnurga ümbermõõt ja nurkade summa.

3. Märgi vihikusse kolm punkti: R, S ja T. Joonesta kolmnurk. Nimeta
    1) külje ST lähisnurgad
    2) külje RT lähisnurgad
    3) nurga T lähisküljed
    4) nurga S lähisküljed

4. Joonesta kolmnurk UVT. Märgi kolmnurga sees punkt O. Ühenda see punkt lõikude abil tippudega. Mitu kolmnurka on joonisel? Nimeta need.

5. Joonesta ruut ja tõmba kõik lõigud, mis ühendavad ruudu tippe. Mitu kolmnurka on joonisel?

6. Mõõda antud kolmnurkade küljed ja nurgad. Leia kolmnurkade
ümbermõõdud.

                 

7. Arvuta kolmnurga ümbermõõt, kui kolmnurga küljed on:

    1) 38 cm; 65 cm; 45 cm
    2) 
    3) 3,2 m; 420 cm; 54 dm

8. Kolmnurga ümbermõõt on 157 m. Üks külg on 36 m ning teine külg 58 m. Kui pikk on kolmas külg?

9. Kolmnurga üks külg on 240 m, teine külg sellest 80%. Leia kolmnurga kolmas külg, kui kolmnurga ümbermõõt on 744 m.

10.Kolmnurga üks külg on , teine sellest  võrra pikem ja kolmas külg teisest küljest  võrra pikem. Leia kolmnurga ümbermõõt.