Ülesandeid kolmnurga kohta.

1. Joonesta vabalt kolmnurk ja teine kolmnurk, mille küljed on kaks korda esialgsest kolmnurgast pikemad. Tähista kolmnurgad. Leia mõlema kolmnurga ümbermõõdud.

2. Joonesta kolmnurk ja märgi punkt O, mis asetseb kolmnurgast väljaspool.Ühenda see punkt lõikude abil kolmnurga tippudega. Mitu kolmnurka on joonisel?

3. Joonesta ring raadiusega 3 cm. Märgi ringjoonel kolm punkti A, B ja C. Ühenda need punktid lõikudega, saad kolmnurga ABC. Arvuta ringi ja kolmnurga ümbermõõdud. Mitme protsendi võrra on ringi pindala suurem kolmnurga pindalast?

4. Joonesta üks paar kõrvunurki. Vali mõlema nurga haaradel punktid nii, et saad joonestada kolmnurgad. Sul tekkis kaks erineva suurusega kolmnurka. Tee vajalikud mõõtmised ja leia kolmnurkade ümbermõõdud.

5. Kolmnurga ABC kohta on teada:

    AB + BC = 10 cm
    BC + CA = 12 cm
    AB + AC = 16 cm.
    Arvuta kolmnurga ümbermõõt ja külgede pikkused.

 

 

 

6. Kolmnurga ümbermõõt on 24,6 cm. Üks külg moodustab sellest ühe neljandiku, teine külg moodustab ümbermõõdust 40%. Leida kolmnurga kolmas külg.

 

 

7. Ristküliku mõõtmed on:
     1) laius 8 m ja pikkus 12 m
    2) laius 2,4 m ja pikkus 36 dm
Mitme protsendi võrra muutub ristküliku pindala, kui tema mõlemat mõõdet suurendada 10%