Ülesandeid kolmnurgast.

8. Maapere kasutas oma maad järgmiselt:

        Maa kasutamine            Pindala                     Pindala
                                                m²                            %

        kartul                            550                            36,7
        aiavili                            320                            21,3
        viljapuud                       600                            40,0
        kasvuhoone                     30                               2,0

        Kokku                          1500                            100

Koosta antud andmete põhjal sektordiagramm maa kasutamise kohta.

 

 

 

 

 

9. Arvuta.

    1)

    2) 

10. Lahenda võrrandid.

    1) 3,7 · (x-2) = 7,03
    2) 37,89-11,2x = 27,25
    3) 

11. Leia järgmiste arvude suurim ühistegur.

    1) 840 ja 180
    2) 2310 ja 90
    3) 1050; 825 ja 462