KÄÄNDSÕNAD: KÄÄNAMINE
Käänded. Küsimused. Käändelõpud

Harjutus 3(järg)

Järgmised 3 käänet algavad kõik S-tähega ning viivad meid alguses klassi SISSE, siis oleme klassis SEES ning lõpuks saame klassist välja, pääseme SEEST. Järelikult on need S-iga käänded niisugused:

SISSE ütlev

SEES ütlev

SEEST ütlev

Algab A-de rida. Alguses paneme õuna laua LE, siis on see laua L ning alles siis saame selle võtta laua LT. Käänete nimetused on samas rütmis:

A la LE ütlev

A la L ütlev

A la LT ütlev

Me ei saa neid tähtsaks tehtud tähti (S ja A) veel maha jätta, sest ka järgmised käänded tahavad neid kasutada.

SAA v võtab koguni kolm tähte,

r A j A v võtab kaks A-d.

Olemegi lõpetamas, sest järele on jäänud veel vaid kolm käänet. OI ja KAASA, see tähendab O lev ja I lmaütlev. Lõpetada tuleb ikka nii, et võtame kogu tarkuse KAASA, järelikult on viimane KAASA ütlev kääne.

Palun puhka veidi ja alusta uuesti harjutuses 3 antud pidepunktide üle mõtlemist.

 

Harjutus 4

Palun arutlege ühiselt, mis jäi kellelegi meelde. Mis oli kerge, mis segane ja keeruline?

 

Harjutus 5

Palun kirjutage (ühiselt) harjutuse 3 esimesse tulpa (ainult sinna) kirjatähtedega ja tavalise kirjutusvahendiga käänete nimetused lõpuni.