Peegeldus sirgest.


   Korraldame järgmise katse.

Joonesta paberilehele kolmnurk ABC ja väljaspool seda sirge t. Murra paberileht mööda sirget t kokku  ja torka sirkli otsaga kolmnurga ABC tipud läbi nii, et lehe teisele poole tekivad punktid.

Tähistame uued tekkinud punktid A` (loe: A priim), B`, C`. Ühenda need punktid ja saame kolmnurga A`B`C`, mis on kolmnurga
ABC kujutiseks.

Need kaks kolmnurka on võrdsed, kuna neid saab teineteisele asetada.

    

        
Kolmnurki ABC ja A`B`C`    nimetatakse  sirge t suhtes sümmeetriliseks. Sirge t on sümmeetriatelg.

Võib öelda ka, et kolmnurk A`B`C` on saadud kolmnurga ABC peegeldamisel sirgest t. Sel juhul nimetatakse sirget t peegeldusteljeks.