Peegeldus sirgest.

Vaatame, kuidas saab punkti peegeldada sirgest s.
 

    
Meil on antud sirge s ehk peegeldustelg ja punkt R. Tõmbame nurklauaga läbi punkti R sirge t nii, . Asetame sirkli teraviku punkti O, võtame sirkli haarade vahele lõigu OR ja kanname selle sirgest s teisele poole, saame OR`.

                                    OR = OR`

Punkt R`ongi punkti R peegeldus sirgest s.

Sirgest saab  peegeldada iga kujundit. Selleks tuleb leida kujundi vastavate punktide kujutis.


Näiteks: 1) lõigul tuleb peegeldada lõigu otspunkte
             2) kiirel tuleb peegeldada kiire alguspunkti ja ühte punkti kiirel
             3) kolmnurgal tuleb peegeldada kolmnurga tippe.

Peegeldamisel saadud kujund on alati   esialgse kujundiga võrdne .

On kujundeid, mis on iseendaga sümmeetrilised, neid nimetatakse telgsümmeetrilisteks kujunditeks.

    Telgsümmeetrilised on näiteks järgmised kujundid: