Peegeldus sirgest.

1. Tuleta meelde, kuidas joonestatakse antud punkti peegeldus sirgest.

2. Looduses esineb telgsümmeetriat, näiteks vahtraleht. Mõtle, kas oskad tuua   veel mõne näite.

3. Joonesta sirge v ja väljaspool sirget punkt B. Peegelda punkti B sirge v suhtes. Tähista saadud punktid.

4. Joonesta sirge u. Märgi väljaspool sirget ühele ja teisele poole punktid K ja L   ning sirgele punkt M. Peegelda neid punkte sirgest u. Tähista saadud punktid.

5. Joonesta lõik KL ja seda mittelõikav sirge c. Peegelda lõiku KL sirge c suhtes.   Mõõda lõigud KL ja K`L`.

6. Joonesta lõik RP ja seda lõikav sirge t. Peegelda lõiku RP sirge t suhtes.

7. Joonesta kiir CD ja seda mitte lõikav sirge s. Peegelda kiirt CD sirge s suhtes.

8. Joonesta = 75° ja seda lõikav sirge u. Joonesta nurgaga AOB sirge u  suhtes sümmeetriline nurk. Mõõda tekkinud nurk, mida järeldad?

9. Joonesta kolmnurk KLM ja sirge s, mis lõikab kolmnurga külgi KL ja LM. Peegelda kolmnurka KLM sirgest s. Mõõda mõlema kolmnurga küljed.   Leia ümbermõõdud. Mida järeldad?

10. Joonesta ruut ABCD külje pikkusega 4,5 cm. Peegelda ruutu sirgest AB. Arvuta saadud ruudu ümbermõõt ja pindala.

11. Joonesta lõik pikkusega 4,8 cm ja sirge t, mis läbib lõigu ühte otspunkti. Peegelda lõiku sirgest t.

12. Joonesta vabalt kolmnurk. Tähista see. Peegelda antud kolmnurka sirgest,   mis läbib kolmnurga ühte tippu.

13. Missuguseid sirgeid nimetatakse paralleelseteks, missuguseid ristuvateks?  Kuidas neid tähistatakse?

14. Arvuta.

    1) 

    2)