KÄÄNDSÕNAD: KÄÄNAMINE
Käänded. Küsimused. Käändelõpud

Asesõna käändub ka 14 käändes ja tal on samad küsimused, mis on teistel käändsõnadel: mul – kellel? sinust – kellest? nemad – kes? meiega – kellega? selles – milles? igaüht – keda? niisuguste – missuguste?

Harjutus 8

Palun kirjuta iga sõna järele küsimus, arv (a, m) ja kääne; märgi täpse joonega mitmuse tunnus.

A

koortest -     _______________________

minuga -      _______________________

laiana -        _______________________

temani -       _______________________

jutud -          _______________________

elevante -    _______________________

apelsine -  _______________________tillukest -     ________________________

sõbrad -      ________________________

lennukeis - ________________________

firmad -       ________________________

rahaliste -    ________________________

kuulekad -  ________________________

õpilastega -________________________

 

B

jalgadega -    ______________________

kolmele -        ______________________

loomad -        ______________________

muret -           ______________________

meist -           ______________________

lõplikku -       ______________________

lmesse -       ______________________

Kaiest -        ______________________

lõhkumist -  ______________________

 

tugevateks -     ______________________

kaaslased -     ______________________

sind -                ______________________

igaühele -        ______________________

karjumine -      ______________________

jämedais -      _______________________

triibulised -     _______________________

Paideni -        _______________________

lastel -            _______________________

Harjutus 9
Palun korda oma esimese selleteemalise õpilehe või õpikaardi järgi käänete küsimusi ning püüa nende õige järjekord meelde jätta. Võid kasutada ka harjutust 3, kui see Sind aitab.

Harjutus 10
Palun kirjuta harjutuse 3 keskmisse tulpa käänded õiges järjekorras; värviga märgi see osa, mis aitab Sul õiget järjekorda meelde jätta, muidu tavalise kirjutusvahendi ja kirjatähtedega.