KÄÄNDSÕNAD: KÄÄNAMINE
Käänded. Küsimused. Käändelõpud

 

Alates sisseütlevast on igal käändel käändelõpp ning tihti on need sarnased käändenimetuste ja küsimustega (eriti seal, kus on SSS ja AAA).


Käändelõpud eraldatakse
muust osast püstkriipsuga.

 

NIMETAv

OMAstav

OSAstav

Sisseütlev

Seesütlev

Seestütlev

Alaleütlev

Alalütlev

Alaltütlev

SAAv

RAjAv

Olev

Ilmaütlev

KAASAütlev

kes? mis?

kelle? mille?

keda? mida?

kellesse?millesse? kuhu?

kelles? milles? kus?

kellest? millest? kust?

kellele? millele? kuhu?

kellel? millel? kus?

kellelt? millelt? kust?

kelleks? milleks?

kelleni? milleni?

kellena? millena?

kelleta? milleta?

kellega? millega?

karu

karu

karu

karu|sse

karu|s

karu|st

karu|le

karu|l

karu|lt

karu|ks

karu|ni

karu|na

karu|ta

karu|ga

auto

auto

auto|t

auto|sse

auto|s

auto|st

auto|le

auto|l

auto|lt

auto|ks

auto|ni

auto|na

auto|ta

auto|gaHarjutus 12

Palun vaata hoolega nelja viimase käände lõppe. Loe neid ülevalt alla. Missugused 2 sõna Sa said? Tõesti, neid käändeid kutsutakse ka nina taga -käändeiks ja nii on Sul hõlbus nelja viimast käändelõppu meelde jätta.