KÄÄNDSÕNAD: KÄÄNAMINE
Käänded. Küsimused. Käändelõpud

Harjutus 13

Palun kirjuta iga sõna järele küsimus, arv ja kääne. Pärast seda eralda käändelõpp, kui on, püstkriipsuga ning mitmuse tunnusele, kui on, tõmba joon alla.

A

sädet -        _______________________

arstiks -      _______________________

käega -      _______________________

emale -      _______________________

aknasse - _______________________

rõõmuga - ______________________

soojuse -   _______________________

kartulid -     _______________________

vaadi -        _________________________

pajule -       _________________________

autoni -       _________________________

lapsena -    _________________________

kevad -       _________________________

ketastega - ________________________

lindudes -     ________________________

patju -          _________________________

B

unest -         ________________________

kraavis -      ________________________

hobuseil -    ________________________

talvele -       ________________________

platsilt -       ________________________

tänavaiks - ________________________

lauljailt -      ________________________

lauludeni - ________________________

autode -     ________________________

saadiku -   ________________________

mõtted -    ________________________

tütar -        _________________________

oruni -         ________________________

varemete -_________________________

poega -      _________________________

mängud -   _________________________

nimi -         _________________________

koolis -      _________________________

lapse -       _________________________

suveks -    _________________________

okstelt -     _________________________

kuuse -     _________________________

maalt -      _________________________

õhuta -      _________________________