Ringjoon ja ring.

Võta sirkel, märgi väikese ristikesega vihikulehele punkt O ja asteta sirkli teravik punkti O.
Pööra sirklit
nii, et tema teine haru joonestab paberile ringjoone.
Punkti O, milles asetseb sirkli teravik, nimetatakse ringjoone keskpunktiks.


Ringjooneks
nimetatakse kinnist kõverjoont, mille kõik punktid asetsevad ringjoone
keskpunktist võrdsetel kaugustel.

 

Vali ringjoonel punkt C ja ühenda see ringjoone keskpunktiga.
Lõiku OC nimetatakse ringjoone raadiuseks.
Ühenda ringjoonel kaks vabalt valitud punkti A ja B nii, et sirglõik läbiks ringjoone keskpunkti. Lõiku AB nimetatakse ringjoone diameetriks.

    OC - ringjoone raadius - tähistatakse r.
    AB - ringjoone diameeter - tähistatakse d.

Kõik ühe ringjoone diameetrid on omavahel võrdsed.

 
Pea meeles!   Diameeter on võrdne kahe raadiusega.
                                         d = 2r

Joonesta ringjoon, vali sellel kaks punkti, tähista need vastavalt C ja D.

 

 

 

 

Ringjoone mistahes kaks punkti jaotavad ringjoone kaheks kaareks.
Värvi üks kaar punaseks ja teine kaar siniseks.

Ringjoone sees olev tasandiosa moodustab koos ringjoonega  ringi.
Seega võime öelda: ringi raadius, ringi diameeter, ringi keskpunkt.
Ringi kõik punktid asetsevad ringjoonel või sellest seespool.