Ringjoon ja ring.

6. Arvuta ringjoone raadius, kui diameeter on 22 cm; 68 cm; 74,8 m; 96,24 cm;
    

7. Joonesta ringjoon diameetriga 5 cm. Joonesta ringjoonele kaks lõikuvat diameetrit. Mõõda tekkinud nurgad. Kuidas neid nurki nimetatakse?

8. Joonesta ringjoon raadiusega 35 mm. Tähista keskpunkt tähega O.
Märgi ringjoonel
punkt A. Joonesta raadius OA. Joonesta raadiused OB, OC, OD, mis moodustavad eelmise raadiusega nurga 90°. Mitu raadiust saab nii ringi joonistada?

9. Joonesta ringjoon raadiusega, mis on 30 % 10-st. Tähista keskpunkt ja joonesta vabalt raadius.
    1) joonesta raadius, mis moodustab esialgse raadiusega nurga 70°
    2) joonesta raadius, mis moodustab esialgse raadiusega nurga 120°

10. Joonesta ringjoon raadiusega 2,8 cm. Joonesta ringjoonele kaks raadiust, millede vaheline nurk on 70%  täisnurgast.

11. Joonesta vabalt ringjoon, märgi kolm punkti, mis
 
    1) kuuluvad ringjoonele
    2) kuuluvad ringile
    3) ei kuulu ringile

12. Joonesta ringjoon, mille diameeter on 9 cm. Joonesta kaks diameetrit, mille vaheline nurk on 80 % sirgnurgast. Kui suured on teised nurgad diameetrite vahel?

13. Arv, millest 20 % võrdub 80-ga, on ..................
    3 % arvust 500 on ......................
    Mitu protsenti on arv 2 arvust 6? ..........................

14. Arvuta.

    

15. Laos oli 30 tonni vilja. Sellest viidi veskisse . Mitu tonni jäi lattu?