KÄÄNDSÕNAD: KÄÄNAMINE
Käänded. Küsimused. Käändelõpud

Harjutus 13

Palun kirjuta iga sõna järele küsimus, arv ja kääne. Pärast seda eralda käändelõpp, kui on, püstkriipsuga ning mitmuse tunnusele, kui on, tõmba joon alla.

C

lauani -            ________________________

sõpradega -  ________________________

voodilt -          ________________________

värskelt -        ________________________

kõrgete -        ________________________

vette -            ________________________

tundideni -    ________________________

ootajad -       ________________________

arga -            ________________________

tulle -             ________________________

õpikuteks -  ________________________

töötajail -     _________________________

tarkus -     ________________________

minus -     ________________________

õed -         ________________________

kaevust - ________________________

koerana -________________________

pliidist -    ________________________

õpilane - ________________________

julgete -  ________________________

vend -      ________________________

meis -     _________________________

sõber -  _________________________

väsimus -________________________