KÄÄNDSÕNAD: KÄÄNAMINE
Käänded. Küsimused. Käändelõpud

Harjutus 13

Palun kirjuta iga sõna järele küsimus, arv ja kääne. Pärast seda eralda käändelõpp, kui on, püstkriipsuga ning mitmuse tunnusele, kui on, tõmba joon alla.

D

juure -          _______________________

juurteni -     _______________________

ilmaga -     _______________________

kehv -        ________________________

lugu -         ________________________

matkadelt -_______________________

nõud -        ________________________

seente -   ________________________

leibadest -________________________

Karl -         ________________________

soolast -  ________________________

igaüks -  _________________________

seiklust -       ________________________

koopaisse - ________________________

lõkkeis -       ________________________

öiste -          ________________________

telkide -       ________________________

temal -         _________________________

nuku -          _________________________

saabast -    _________________________

tütrega -      _________________________

päikese -    _________________________

loomad -   _________________________

juhile -       __________________________

 

Kui sõna on ainsuses, pole tast mingit tunnust vaja otsida, sest ainsusel

puudub  tunnus. Selle sõna juurest võime otsida vaid käändelõppu, aga

ainult sel juhul, kui ta pole nimetavas või omastavas käändes (neil pole

käändelõppe!); osastavas ei pea olema, aga võib olla käändelõpuks –t või –d.

Alles sisseütlevast algavad kindlasti käändelõpud:

-sse, -s, -st, -le, -l, -lt, -ks, -ni, -na, -ta, -ga.

Kui sõna on mitmuses, on seal kindlasti mitmuse tunnus: -d, -de, -te  või -i, -e, -u (ja ainult üks siin antud tunnustest!).