KÄÄNDSÕNAD: KÄÄNAMINE
Käänded. Küsimused. Käändelõpud

Harjutus 14

Palun kirjuta iga sõna järele küsimus, arv ja kääne. Pärast seda eralda käändelõpp, kui on, püstkriipsuga ning mitmuse tunnusele, kui on, tõmba joon alla.

A

minule -________________________

ilusate -________________________

naiseks -________________________

pilvedest -________________________

mehe -________________________

jutule -________________________

tuhvleis -________________________

pea -________________________

õunu -________________________

sõnani -________________________

otsuste -________________________

inimesel -________________________

käändes -________________________

sajandeil -________________________

aukude -________________________

augu -________________________

juustega -________________________

põrandailt -________________________

kandiline -________________________

oimukoht -________________________

sündmused -________________________

suhkrut -________________________

rööbastest -________________________

väledat -________________________

õppijais -________________________

pähklid -________________________

koerte -________________________

riikides -________________________

B

laes - _______________

uba - _______________

toa - _______________

loal - _______________

tera - _______________

Kai - _______________

au - _______________

koi - _______________

Mai - _______________

mai - _______________

poes - _______________

meri - _______________

tuld - _______________

tall - _______________

väle - _______________

oa - _______________

tal - _______________

Ain - _______________