KÄÄNDSÕNAD: KÄÄNAMINE
Käänded. Küsimused. Käändelõpud

Harjutus 15

Palun kirjuta üksteise alla väga ilusa käekirjaga 14 käände nimetused, nimisõna küsimused ja kääna ainsuses sõnu kala, tool. Paiguta sõnad üksteise alla sirgete tulpadena.

 

1. Nimetav             kes?                      mis?                      kala                      tool

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. Seesütlev        kelles?                 milles?                 k a l a s                  t o o l i s

6. ________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________

8. ________________________________________________________________

9. ________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________

11. ________________________________________________________________

12. ________________________________________________________________

13. ________________________________________________________________

14. ________________________________________________________________

 

Palun eralda käändelõpud püstkriipsuga. Kuidas on mitmuse tunnustega?

 

Harjutus 16

Palun kääna ainsuses oma vihikusse samamoodi sõnu kana, male.

Eralda ka käändelõpud.