KÄÄNDSÕNAD: AINSUS. MITMUS

Arv. Mitmuse tunnus. Ainult ainsuses või mitmuses

Harjutus 4

Palun kirjuta sõnad harjutusest 1 ainsuses, lisades enne küsimuse. (Ainsuses on seda looma üks.)

karudega    kellega? karuga

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

Osa sõnu kasutatakse harilikult ainult ainsuses:

1) üldmõisted: rahu, ilu, õnn, sõprus;

2) ainenimetused: kuld, hapnik, õhk; suhkur, jahu, piim;

3: haigused: köha, gripp, vähk;

4) aga ka inimkond, noorsugu, kilovatt, olevik, ida, mööbel jt.

Harjutus 5

Palun leia harilikult ainult ainsuses olevatele sõnadele juba antud rühmi arvestades lisanäiteid:

armastus, ________________________________________________________

hõbe, ____________________________________________________________

sool, _____________________________________________________________

bronhiit, ___________________________________________________________

sõpruskond, ________________________________________________________


Harjutus 6

Palun kirjuta 3. harjutuse sõnad ainsuses. Kui soovid, lisa enne küsimus.

männid (mis?) – (üks) mänd, kuuski (mida?) – (ühte) kuuske, ________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________