Täispööre. Ringi sektor.
 
 


 

Joonisel on sirgnurk, mille suurus on 180°.


 
 

Mõõda järjest nurgad:  

Liida mõõdetud nurgad ja saad tulemuseks 360°.

    Täispöörde suurus on 360°.

Ringi joonestamisel teeb sirkel samuti täispöörde, kui ta on esialgsesse asendisse tagasi jõudnud.

Seni oleme õppinud nurki, mis on väiksemad kui sirgnurk. Nüüd saame rääkida sirgnurgast suurematest nurkadest.

   Vaata jooniselt ja mõõda nõutud nurk :