Täispööre. Ringi sektor.

Joonesta ring keskpunktiga O ja kaks raadiust: OC ja OD.

Viiruta väiksem nurk DOC. Jooniselt näed, et ring on
jaotatud kaheks
osaks. Ühte sellist osa nimetatakse ringi sektoriks. Seega on antud joonisel kaks sektorit.
Kui , siis on võimalik leida teise sektori suurust     
 
 

1. Kui suur on täispööre?
    Leia.
    1) 50 %   täispöördest
    2)   täispöördest
    3) 20 %   täispöördest
    4) täispöördest 60%   võrra väiksem nurk
    5) sirgnurgast 25%   võrra suurem nurk

2. Näita ja mõõda joonisel kõik sektori nurgad.

    

3. Leia joonisel puuduv nurk.